Naar het Voortgezet Onderwijs

Naar het Voortgezet Onderwijs

Om de overgang van uw kind van groep 8 naar het voortgezet onderwijs goed te laten verlopen, is in Utrecht de POVO (Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs) procedure ontwikkeld. Aan het begin van het schooljaar worden de ouders en leerlingen van groep 7 en 8 geïnformeerd over de POVO-procedure.

Aan het eind van groep 8 wordt een eindtoets afgenomen. Op de Panda maken we gebruik van de Centrale Eindtoets. Meer informatie vindt u op de website www.sterkvo.nl/povo.