Naschoolse activiteiten

Cursussen na schooltijd: SDNS

SDNS: Samen doen na School

Op de Panda vinden we het belangrijk dat kinderen hun eigen talenten ontdekken en ontwikkelen. Daarom bieden we – samen met de andere scholen op de Brede School Hart van Noord – verschillende cursussen na schooltijd aan. Denk bijvoorbeeld aan: dans, muziek, techniek, koken, fotografie, judo, voetbal, sportmix of weerbaarheidstraining.
De cursussen worden betaald door de Gemeente Utrecht. Een prachtige kans voor uw kind!

De cursussen starten twee keer per jaar. Elk kind krijgt een folder mee naar huis met daarop de link naar de website: www.bredeschoolutrecht.nl/hart-van-noord. U gaat daar naar “naschoolse activiteiten/SDNS”. Daar vindt u alle cursussen en kunt u uw kind aanmelden.

Voor vragen of meer informatie kunt u ook contact opnemen met de brede school coördinator en talentcoördinator van de Brede School Hart van Noord:
Miranda Strijker, via de mail: mimiwerkt@hotmail.com of telefoon 06-4376 1611.

 

Naschoolse opvang: BSO Hartendief

Als uw kind op De Panda zit kunt u ook gebruik maken van buitenschoolse opvang (BSO) Hartendief in hetzelfde gebouw.

Wat biedt BSO Hartendief?
Op BSO Hartendief bieden wij kinderen van 4 tot 12 jaar na schooltijd en tijdens schoolvakanties een plek om zichzelf te zijn. We bieden verschillende activiteiten aan die altijd onder begeleiding zijn van één of meerdere pedagogisch medewerkers. Op de BSO zijn er verschillende hoeken zoals, een keukenhoek, poppenhoek, bouwhoek, theaterhoek en knutselhoek. Voor elke leeftijd is er iets uitdagends te doen! Het ene moment maken de kinderen een kunstwerk in de knutselhoek en het ander moment laten ze hun fantasie gaan in de poppen en/of keukenhoek! De stoere jongens en meiden kunnen de mooiste en hoogste bouwwerken maken!

Zie voor meer informatie