Verlof en Afwezigheid

Verlof en afwezigheid

Verlof buiten de schoolvakanties is wettelijk geregeld en wordt slechts bij zeer hoge uitzondering verleend. Verlof voor extra korte vakanties of bezoek aan het land van herkomst is wettelijk dus niet mogelijk. De afdeling leerplicht van de gemeente Utrecht houdt toezicht op de verlofregeling.

Voor het aanvragen van verlof van 1 tot en met 10 dagen, neemt u zes weken van tevoren contact op met de directeur (Els Haak).

Voor verlof langer dan 10 dagen moet u direct contact opnemen met de afdeling Leerplicht van de gemeente : https://www.utrecht.nl/zorg-en-onderwijs/onderwijs/leerplicht/ of 030 2862660.

De directeur kan u vertellen wat de regels voor het aanvragen van verlof zijn. U kunt bij haar een folder ophalen met de verlofregels. Op basis hiervan bepaalt de directeur of het verlof wordt toegekend. De directeur moet zich bij het geven van verlof aan de leerplichtwet houden.