Samenwerking

Partners

Samen staan we sterk voor de kinderen uit onze wijk!

De Panda is onderdeel van de Brede School Hart van Noord. Waar mogelijk werken we samen met de andere organisaties binnen de Brede School: de Lukasschool, de Zeven Gaven School, Peutercentrum Spelenderwijs en Doenja Dienstverlening.

Daarnaast werkt De Panda samen met allerlei andere partners op gebied van onderwijs, jeugdzorg, cultuur, sport, veiligheid, natuur en milieu, bewonersorganisaties. Samen met deze partners werken we aan de ontwikkeling van onze leerlingen.

De Panda maakt als Vreedzame School onderdeel uit van het netwerk van “de Vreedzame Wijk”.