Beweegwijs & zwemmen

Bewegen & Zwemmen

Op de Panda vinden wij het belangrijk dat kinderen veel en met plezier bewegen. Uit onderzoek blijkt immers dat veel bewegen helpt om beter te leren. Ook stimuleren we zo een gezonde leefstijl, waardoor de kans op overgewicht afneemt.

Daarom is er op de Panda twee keer gym per week, zwemles in groep 3 en 4 en sport- en spelactiviteiten tijdens de pauzes.  Ook in de klas: tussen de lessen door doen de kinderen regelmatig bewegingsoefeningen.

https://www.depanda.nl/wp-content/uploads/2018/04/bewegen-370x208.jpg

Bewegingsonderwijs

Alle kinderen van groep 1 t/m 8 krijgen twee keer per week gym.  De gymlessen worden verzorgd door een vakleerkracht bewegingsonderwijs.

Bewegingsonderwijs is goed voor de motoriek, conditie en gezondheid van de kinderen. Ook leren kinderen om goed samen te werken en sportief en eerlijk te spelen.

We werken volgens de kerndoelen voor het basisonderwijs aan de volgende doelen:

  • Motorische leerdoelen: kinderen leren de vaardigheden van diverse spelen (basketbal, voetbal etc), turnen, atletiek, bewegen op muziek en vechtspelen
  • Sociaal-emotionele leerdoelen, zoals samenwerken, sportiviteit, eerlijkheid

Cognitieve leerdoelen, zoals bijvoorbeeld waarom is bewegen gezond?

BeweegWijs

Tijdens de pauzes werken we met de speelpleinmethode Beweegwijs.
Dit helpt onze kinderen om op een speelse manier (meer) te bewegen. Het vrije spelen krijgt een extra impuls waardoor kinderen meer motorische en ook sociale vaardigheden ontwikkelen.
Ook is er meer structuur op het plein, zijn er minder conflicten, voelen kinderen zich veiliger en hebben ze meer plezier!

Zwemmen

Voor de veiligheid en zelfredzaamheid van kinderen is het belangrijk dat ze kunnen zwemmen.
Daarom bieden wij de kinderen van groep 3 en 4 een uur zwemles per week in zwembad Den Hommel.

Ze leren daar eerst vertrouwd te raken met water in het instructiebad.
Wanneer de kinderen hebben leren drijven en zwemmen gaan ze naar het diepe bad.

De meeste kinderen kunnen binnen een jaar een zwemdiploma halen.
Hoe vaker uw kind gaat zwemmen, hoe beter en sneller hij of zij het leert. Zorg daarom dat uw kind ook buiten schooltijd gaat zwemmen.

De zwemlessen en het vervoer worden betaald door de gemeente Utrecht. De kinderen worden opgehaald en weer teruggebracht met een bus.
We vinden het belangrijk dat elke zwemles 1 of 2 ouders meegaan. U kunt zich hiervoor aanmelden bij de leerkracht.