Vreedzame school

Vreedzame School

De Panda werkt vanuit de uitgangspunten van de Vreedzame School.

De Vreedzame School is een programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. We zien de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor verschillen tussen mensen.

Kinderen krijgen elke week een les Vreedzame School. De manier van omgang met elkaar, de regels en afspraken op school komen ook voort uit de Vreedzame School.

Als Vreedzame School streven we er elke dag naar alle leerlingen een veilige omgeving te bieden waarin zij zich geborgen voelen en zich kunnen ontwikkelen tot een volwaardige deelnemer aan onze maatschappij. Hiervoor is het nodig om elkaar positief, in openheid en zonder vooroordelen tegemoet te treden, te luisteren naar elkaar en elkaar te vertrouwen.