Missie en Visie

Onze visie en missie: Panda-Power!

Op de Panda willen we dat onze kinderen na groep 8 de school verlaten met Panda-Power. Ook van ons team verwachten we “Panda-Power”. Onder “Panda-Power” verstaan we:

  • Kinderen leren véél: ze zijn competent
  • Kinderen leren voor het leven: wat ze leren is zinvol voor de rest van hun leven
  • Kinderen en teamleden hebben plezier in leren, alleen en samen

Onderwijsvisie

Hoe richten we ons onderwijs in? Wat is er nodig om die “Panda-power” te bereiken?

· Véél leren – door de tijd goed te benutten

Leerlingen die de Panda in groep 8 verlaten stromen door naar het voortgezet onderwijs op een niveau dat past bij hun cognitieve en sociaal-emotionele capaciteiten.
Omdat we de kinderen zoveel mogelijk willen laten leren, besteden we de beschikbare leertijd zo goed mogelijk. Elk moment op school moet voor leerlingen een moment zijn waarop geleerd kan worden. Alle activiteiten in de school dragen bij tot leren (op het eigen cognitieve niveau) en dragen altijd ook bij tot het leren van de Nederlandse taal. Ouders zien we als partners in de ontwikkeling van de kinderen, hun inbreng wordt zoveel mogelijk benut. Kinderen zullen hun tijd op school beter benutten als zij plezier hebben in leren en zich betrokken voelen bij wat ze leren. Zo hangt dit punt uit de visie samen met de andere twee punten uit de visie.

· Leren voor het leven – door betekenisvol onderwijs.

Leerlingen die de Panda na groep 8 verlaten voelen zich eigenaar van hun leerproces. Leerlingen die weten wat ze (willen) leren en waarom ze iets leren (“eigenaar zijn”) leren meer. Leerlingen raken actief en betrokken als zij ervaren dat wat zij doen betekenis voor hen heeft. Betekenis omdat ze het zelf interessant vinden of omdat ze het zelf belangrijk vinden; ze leren in dat geval voor zichzelf, wat hun motivatie en eigenaarschap zal vergroten. Bij alles wat we doen op school is de vraag of een leerling zich hierbij betrokken zal voelen een belangrijk criterium. Waar het kan, hebben leerlingen daar zelf ook zeggenschap in.

· Plezier in leren – door een positief leerklimaat

Leerlingen die de Panda in groep 8 verlaten genieten ervan om – zelf én met elkaar – iets te leren.
Leren gaat het beste in een veilige, prettige omgeving. Wanneer die veilige, prettige omgeving uitstraalt dat leren iets is waar je plezier in kunt hebben en waar je trots op kunt zijn, motiveert dat om daaraan mee te doen. School is niet leuk ondanks het leren, maar school is leuk ómdat je er iets leert. Het maakt daarbij niet uit op welk niveau je leert; als je maar het beste uit jezelf haalt. Het gaat niet alleen om wat je leert, maar ook om het leren hoe je het beste kunt leren. Leren van fouten is ook leren, dus fouten maken hoort bij het leerproces. Leren kost moeite en dus zijn ook doorzetten en oplossingen bedenken bij tegenslag leerresultaten waar je trots op kunt zijn. Ouders worden gestimuleerd om samen met de school te werken aan een positief leerklimaat. Kinderen die leren leuk vinden, zullen zich meer betrokken voelen bij hun leerproces en omgekeerd. Kinderen die leren leuk vinden, zullen de tijd die ze hebben eerder aan leren besteden. Zo hangen alle 3 visiepunten sterk met elkaar samen