Schoolafspraken

Schoolafspraken

Grondwet en regels op school

Wij willen een fijne school zijn waar alle kinderen en hun ouders zich welkom en veilig voelen.
Daarom hebben we de grondwet van obs De Panda.

  • We hebben aandacht voor elkaar en we zorgen dat we bij elkaar horen.
  • We lossen conflicten op een Vreedzame manier op.
  • We luisteren goed naar elkaar.
  • We zijn zorgzaam en lief voor elkaar.
  • We helpen elkaar.
  • We zijn allemaal anders en daar hebben we gewoon respect voor.

Aan het begin van elk schooljaar maken de kinderen en de leerkracht in elke klas samen regels en afspraken over wat nodig is om een fijne (werk)sfeer in de klas te hebben.

Ziek melden

Als uw kind ziek is, dan verwachten wij dat u uw kind voor 8.30 uur ’s ochtends telefonisch ziek meldt.
Ziekmeldingen kunt u doorgeven via het telefoonnummer van de school: 030-2933376. Geef daarbij altijd door wat er aan de hand is en in welke groep uw zoon of dochter zit. Als er niet wordt opgenomen, spreek dan de voicemail in.

Eten en drinken op school

Voedzaam en gezond.
Twee keer per dag eten de kinderen op school: ‘s ochtends rond 10.00 uur een tussendoortje en tussen de middag met de lunch. Kinderen nemen gezond en voedzaam eten mee zoals een stuk fruit of rauwkost; voor de lunch is dit bijvoorbeeld brood. Snoep, chips en koekjes zijn niet toegestaan en worden mee teruggegeven.

Trakteren: klein en feestelijk

Jarig zijn is een belangrijk moment voor kinderen. Er mag dan natuurlijk getrakteerd worden aan klasgenootjes!
Op de Panda stimuleren wij gezonde traktaties en kleine traktaties. Eén ding is genoeg, dus geen zakje met verschillende lekkernijen of cadeautjes. Een traktatie voor de leerkrachten is niet nodig.

Op tijd komen

Wij verwachten dat alle kinderen om 8.30 uur in de klas aanwezig zijn. Te laat komen is vervelend voor uw kind en storend voor de klas en de leerkracht.
Om 8.20 uur gaat de eerste bel. Uw kind kan dan binnen komen, jas en tas ophangen, afscheid nemen en de klas in gaan. Om 8.30 uur gaat de tweede bel en dan start de les.
Als uw kind te laat komt krijgt hij/zij een briefje mee naar huis. Als uw kind in korte tijd drie keer te laat komt, dan zal de leerkracht u uit nodigen op gesprek. Mocht uw kind daarna nog steeds te laat komen, dan zal de directeur u uitnodigen.

Als u bijvoorbeeld door een doktersbezoek te laat bent, bel dan vóór 8.30 uur naar school.
Als u toch te laat bent, dan vragen we u uw kind alleen de klas in te laten gaan zodat de les zo min mogelijk wordt verstoord.

Wegbrengen en ophalen

De veiligheid van onze leerlingen staat altijd voorop. Het is daarom belangrijk om te weten wie uw kind wegbrengt en ophaalt.
Wanneer uw kind alleen naar huis mag of door iemand anders wordt opgehaald, is het van belang om dit aan de leerkracht door te geven. Als er bij de leerkracht twijfel is, dan belt de leerkracht naar huis om het na te vragen. Wij verwachten dat u uw kind op tijd weg brengt en ophaalt. Als u uw kind ophaalt, kunt u op het plein buiten wachten. In de onderbouw loopt de leerkracht met de klas naar een vaste plek op het plein; in de bovenbouw lopen kinderen zelf naar buiten.
Korte mededelingen aan de leerkracht kunt u om 8.20 uur doen. Heeft u meer tijd nodig, dan vragen wij u een afspraak met de leerkracht na schooltijd te maken. Om 8.30 uur begint de les dus dan kunt u de leerkracht niet meer spreken.

Persoonlijke gegevens doorgeven

Gegevens veranderd?
Bent u verhuisd, is uw (nood)telefoonnummer of e-mailadres veranderd? Geef dit dan zo snel mogelijk door. Dit kan mondeling bij onze conciërge meester Bas of per mail naar administratie.panda@spoutrecht.nl.
Aan het begin van elk schooljaar vragen we u om de noodbellijst in te vullen. Het is belangrijk dat we u in geval van nood goed kunnen bereiken.