Aanmelden

Aanmelden nieuwe leerlingen

Bent u op zoek naar een school voor uw kind?

U bent van harte welkom om langs te komen voor een rondleiding of een gesprek op de Panda.
Maakt u daarvoor een afspraak met Els Haak (directeur) of Sarina Vergunst (coördinator groep 1-4).
U kunt ons bereiken op:

 

Wilt u uw kind (direct) aanmelden?
Doe dit in het kwartaal waarin uw kind 3 jaar wordt.
Het aanmeldformulier staat op: Naardebasisschool
Wij kunnen u helpen met aanmelden als u daar behoefte aan heeft.
Maakt u dan een afspraak met Els Haak of Sarina Vergunst (zie hierboven).

Is uw kind geboren vóór 1 oktober 2019?
Of is uw kind 4 jaar of ouder en heeft u interesse in onze school?
U kunt uw kind direct aanmelden bij de Panda.
Maakt u daarvoor een afspraak met Els Haak of Sarina Vergunst (zie hierboven).