Ouderbijeenkomsten

Ouderbijeenkomsten

De Panda organiseert ouderavonden, themabijeenkomsten en ouderinformatiebijeenkomsten. Op deze bijeenkomsten kunnen ouders en school informatie uitwisselen over zaken die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van hun kind. De onderwerpen voor deze bijeenkomsten kunnen door ouders via de Ouderraad worden aangedragen. Alle ouderactiviteiten staan op de Pandakalender, die de kinderen aan het begin van elk schooljaar krijgen.