Goede school

De Panda is een goede school

Conclusie onderwijsinspectie (augustus 2019)

De Panda krijgt de waardering ‘goede school’. Binnen een veilige en gestructureerde omgeving werken directie en team in gezamenlijkheid aan continue verbetering van de onderwijskwaliteit. Onderwijskundig leiderschap en een professioneel team zorgen ervoor dat de missie van de school – leren met plezier, veel leren en leren voor de toekomst – zichtbaar is in de praktijk.

Download het volledige rapport hier:

Kwaliteitsonderzoek_naar_goed_obs_De_Panda